Služby

sluzby

Individuální terapie

Individuální terapie je založená na bezpečném a důvěrném vztahu mezi terapeutem a klientem. V terapii nabízím empatické a bezpečné prostředí otevřené přijmout klienta takového jaký je, bezpodmínečně s tím, s čím přichází. Tento respektující prostor je často prvním, kde takovéto přijetí můžete zažít. Cílem je tak porozumět svým obtížím, příznakům, sobě samému. Na této společné cestě dochází k emočnímu uvolnění, posílení vnitřních zdrojů, kompetencí a podpoře. Na rozdíl od poradenství a jednorázové konzultace jde o dlouhodobější proces.

60 minut / 1100 Kč

Psychoterapie dospívajících

Při práci s dětmi využívám terapii hrou, projektivní a různé kreativní techniky. Jejich prostřednictvím mohu lépe porozumět vnitřnímu světu dětí a podpořit tak jejich schopnost sebevyjádření a růstu. Psychoterapie u adolescentů často znamená podporu v těžké životní situaci, v období složitého dospívání a s ním spojených problémů. Zaměřuje se na zvládání náročných stránek dospívání a rozvíjení silných stránek klienta (seberealizace, vytvoření osobních hodnot a norem, rozvoj a podpora vlastních schopností, mezilidské vztahy,…)

60 minut / 1100 Kč

Párová terapie

Při práci s páry se společně snažíme pracovat na efektivnějším naslouchání a porozumění tomu druhému, na schopnosti lépe rozeznávat překážky a bloky, které zabraňují vzájemnému pochopení, společně je odstraňovat, nacházet strategie překonávání partnerských krizí a nedorozumění, účelně zlepšovat komunikaci.

90 minut / 2000 Kč

S čím mohu pomoci

  • úzkost, strach, deprese, stud,…
  • nedůvěra v sebe i ve svět kolem,…
  • psychosomatické potíže
  • životní traumata a jeho následky
  • partnerské a mezilidské vztahy
  • životní a vývojové krize (rozchod, úmrtí blízkých, změna zdravotního stavu,…)
  • existenciální otázky (ztráta smyslu, radosti,…)
  • chronická únava (nedostatek vitality, syndrom vyhoření,…)
  • a další psychické a vztahové problémy.

Jsem vázána smluvními vztahy se zdravotními pojišťovnami, stejně tak poskytuji péči na přímou úhradu klientem.

Může se stát, že se na domluvený termín nemůžete dostavit. V takovém případě, prosím, co nejdříve zavolejte nebo napište, domluvíme se na jiný termín.