Psychoterapie dospívajících

Psychoterapie deti
Při práci s dětmi využívám terapii hrou, projektivní a různé kreativní techniky. Jejich prostřednictvím mohu lépe porozumět vnitřnímu světu dětí a podpořit tak jejich schopnost sebevyjádření a růstu.
Psychoterapie u adolescentů často znamená podporu v těžké životní situaci, v období složitého dospívání a s ním spojených problémů. Zaměřuje se na zvládání náročných stránek dospívání a rozvíjení silných stránek klienta (seberealizace, vytvoření osobních hodnot a norem, rozvoj a podpora vlastních schopností, mezilidské vztahy,…)
60 minut / 1100 Kč

Jsem vázána smluvními vztahy se zdravotními pojišťovnami, stejně tak poskytuji péči na přímou úhradu klientem.

Může se stát, že se na domluvený termín nemůžete dostavit. V takovém případě, prosím, co nejdříve zavolejte nebo napište, domluvíme se na jiný termín.