Služby

Stěžejními východisky mé práce s klienty jsou bezpečí, důvěra a úcta k jedinečnosti člověka v otevřeném dialogickém vztahu. Jako terapeutka se necítím být expertem na řešení problémů, spíše jsem průvodcem na vaší cestě osobního a duchovního růstu a sebepoznání. Můj terapeutický postoj je založen na empatii, autenticitě a důrazu na osobní kompetence a zaujetí klienta.
Individuální terapie

Individuální terapie

"Individuální terapie je založená na bezpečném a důvěrném vztahu mezi terapeutem a klientem..."

Psychoterapie dospívajících

Psychoterapie dospívajících

"Při práci s dětmi využívám terapii hrou, projektivní a různé kreativní techniky..."

Párová terapie

Párová terapie

"Při práci s páry se společně snažíme pracovat na efektivnějším naslouchání a porozumění tomu druhému..."

Kontaktní údaje

Můžete volat

Barbora Trödler Lemanová
607 692 821
Po - Pá, 9:00 -17:00

Kontaktní formulář